Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy.
— Stanisław Mrożek - ' Tango '
Izolacja jest sposobem na poznanie siebie.
— Franz Kafka
There is no beauty without some strangeness.
— Edgar Allan Poe
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
— Albert Einstein
She wore poetry.
— Vladimir Nabokov (Lolita)
2469 0b21
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viawsukience wsukience
0903 3a70 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaolamiko olamiko
7670 6fbf 500
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viawsukience wsukience
2814 dae5 500
Reposted fromtelewizja telewizja viawsukience wsukience
2278 90b5 500

Prague Bookstore

Reposted fromwestwood westwood viawsukience wsukience
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viamrsciastko mrsciastko
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viawsukience wsukience
9527 7e33
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamrdonadonii mrdonadonii
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viawsukience wsukience
2752 bf0f 500

John F. Kennedy’s favorite photo of himself, in Hyannis Port, 1959.

Reposted fromSuzi Suzi viamrdonadonii mrdonadonii
1714 7b26 500

avelilith:

gandalfstruth:

Beethoven just doesn’t care.

I’ve reblogged it before, and it still makes me giggle every time.

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viamrdonadonii mrdonadonii
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamrsciastko mrsciastko
0512 3100
Reposted fromscorpix scorpix viamrsciastko mrsciastko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl